infratopeni

princip

Jednoduchý princip, vysoká ·ivotnost a mnoho dal±ích výhod infratopení. . .více

 

obrazy

Jako jediní v České republice umíme panely potisknout jakýmkoliv Va±ím motivem. . .více zde

 

produkty

Vybírejte z na±ich produktů infratopení a nechte si vypracovat technicko cenový návrh. . .čtěte více

 

Princip infratopení

Princip infračerveného vytápění je velmi jednoduchý. Odporový topný prvek v topidle se vlivem průchodu elektrického proudu zahřívá a zároveň nahřívá i přední desku. Přes tento povrch se tvoří po·adovaná vlnová délka infračervené energie (tzv. daleké IR záření). Tato energie se po dopadu na jakákoliv pevná tělesa mění v teplo – ohřívá v±echny předměty, které jsou této energii vystavené. V na±em případě se zaměříme na materiály ve vytápěném prostoru, které mají schopnost akumulace ( stěny, podlahy, stropy apod.). Tato stavební konstrukce si doká·e teplo nahromadit a sekundárně jej vracet do vytápěného prostoru ( emisivita materiálů) a určovat svou teplotou tepelnou pohodu ve vytápěném prostoru. Právě ve schopnosti stavebních materiálů akumulovat „infrateplo“, spočívá princip nízkoteplotního infračerveného vytápění.

Funkčnost infratopení

Vstupní energii dodává elektřina. Infrapanely primárně nevyzařují teplo, av±ak infračervené (tepelné) záření, čím· se neohřívá vzduch, ale stěny a v±echny pevné předměty, od kterých se pak následně ohřívá vzduch. Samotný panel v podstatě mění el. energii pomocí temperančního článku na teplo, které je rovnoměrně rozvr·eno po celém jeho povrchu. Srdcem infrapanelů je nekovový temperanční článek, jeho aktivní povrch tvoří krystaly křemíku.

Pokus

Zkusme pokus snadno proveditelný v zimním období. Polo·me na sníh ozářený slunečními paprsky (tedy i infračervenou energií) tmav±í prou·ek látky nebo papíru. Za hodinu nebo za dvě uvidíme, ·e se prou·ek zabořil do sněhu. Najít příčinu není tak tě·ké. Pod prou·kem taje sníh, proto·e látka pohlcuje vět±í část dopadající sluneční energie (včetně infra) a proto se zahřívá. I nám bude v zimním slunečném dnu bez povětří na slunci příjemně teplo, i kdy· okolo je mrazivý vzduch.

Pro porovnání

V současné době pou·ívaná konvekční topidla ohřívají vzduch a následně prostřednictvím cirkulujícího vzduchu člověka a okolní prostředí. Při tomto způsobu vytápění jsou konstrukční prvky domu a bytu v·dy chladněj±í ne· vzduch v místnostech, vzduch v místnosti cirkuluje, víří prach a na chladných částech obvodových stěn se často páry obsa·ené ve vzduchu srá·í a společně s prachem vytvářejí ideální prostředí pro vznik plísní. Tyto stavební neduhy na±e topné prvky, při odborném návrhu a instalaci, zcela odstraní a zajistí vám ideální a zdravé prostředí, vytápěné zásadně ni·±ími náklady.

Výhody infratopení zde.

Infratopení a odborníci čtěte zde.